गोकुळाष्टमीनिमित्त प्रबोधन करण्यासाठी प्रसारसाहित्य उपलब्ध !

गोकुळाष्टमीनिमित्त प्रबोधन करण्यासाठी ‘ए ५’ आकारातील पाठपोट हस्तपत्रक आणि २.२५ Ñ ३.५ फूट या आकारातील धर्मशिक्षण फलक नेहमीच्या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. या प्रसारसाहित्यासाठी प्रायोजक मिळवून त्याचे सुयोग्य ठिकाणी वितरण करावे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने प्रबोधनासाठी प्रसारसाहित्य उपलब्ध !

स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने प्रबोधन करण्यासाठी पुढील प्रसारसाहित्य उपलब्ध करण्यात आले आहे.

दैनिक ‘सनातन प्रभात’चा रंगीत गुरुभक्ती विशेषांक

विशेषांकाची वाढीव मागणी वितरकांनी २३ जुलै या दिवशी दुपारी ३ पर्यंत ‘ई.आर्.पी. प्रणाली’त भरावी !

दैनिक ‘सनातन प्रभात’चा रंगीत कृतज्ञता विशेषांक

जलद आध्यात्मिक उन्नती करून देणारी साधना शिकवल्याविषयी… पुढील सहस्रो पिढ्यांसाठी आध्यात्मिक स्तरावरील संशोधन केल्याविषयी… हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी धर्माधिष्ठित हिंदूसंघटनाचे ध्येय दिल्याविषयी…

gurupournima

दैनिक ‘सनातन प्रभात’चा रंगीत गुरुपौर्णिमा विशेषांक

विशेषांकाची वाढीव मागणी वितरकांनी १२ जुलै या दिवशी दुपारी ३ पर्यंत ‘ईआर्पी प्रणाली’त भरावी !

दैनिक ‘सनातन प्रभात’चा रंगीत भावामृत विशेषांक

या अंकात वाचा ! : भाव कसा असावा ? साधनापथावरील भावाचे महत्त्व !  भावजागृतीचे प्रयत्न कसे करावेत ?

साधकांनो, आश्रमातील अन्नपूर्णा कक्षातील (स्वयंपाकघरातील) सेवांमध्ये सहभागी होऊन स्वतःची आध्यात्मिक उन्नती करून घ्या !

रामनाथी, गोवा येथील चैतन्यदायी सनातन आश्रमात सेवानंद अनुभवण्याची अमूल्य संधी !