हीच प्रार्थना प्रभु श्रीरामा तव चरणी ।।

श्री. दत्तात्रय पटवर्धन

विश्वात्मक भारत हो आनंदी ।
हीच प्रार्थना प्रभु श्रीरामा तव चरणी ।।
जय जय रघुनंदन श्रीरामा ।
आपुला त्रिवार जयजयकार ।। धृ. ।।

त्रेतायुगी अवतार आपुला ।
विविध रूपांत आदर्श दाविला ।। १ ।।

आदर्श पुत्र आदर्श भ्राता ।
आदर्श भर्ता आदर्श पिता ।। २ ।।

आदर्श मित्र आदर्श शत्रू ।
आदर्श सखा आदर्श राजा ।। ३ ।।

दहा सहस्र वर्षे प्रदीर्घ झाले ।
असे श्री रामराज्य आपुले ।। ४ ।।

दशोत्तर चार वर्ष  भोगीला ।
त्रेतायुगी वनवास ।। ५ ।।

अवतार समाप्तीनंतर कलियुगी ।
पाचशे वर्ष  वनवास ।। ६ ।।

त्या वनवासा आम्हीच पापी जबाबदार ।
क्षमा करूनी करा सत्वर पाप्यांचा संहार ।। ७ ।।

प्रभु श्रीरामाचे मंदिर जाहले ।
भव्य दिव्य असे मनोहर ।। ८ ।।

विश्वात्मक भारत हो आनंदी ।
हीच  प्रार्थना  प्रभु श्रीरामा तव चरणी ।। ९ ।।

वनवास आता संपला प्रभूंचा ।
तथैव त्यांच्या प्रिय जनांचा ।। १० ।।

आश्रय मिळावा श्री चरणांचा ।
जीवनी हा ठेवा आनंदाचा ।। ११ ।।

जय जय रघुनंदन श्रीरामा ।
आपुला त्रिवार जयजयकार ।। धृ.।।

।। जयतु जयतु हिंदुराष्ट्रम् ।।

– श्री दत्तात्रय  पटवर्धन (वय ७० वर्ष ), कोलगाव, सावंतवाडी. (३०.१२.२०२३)