सर्व योगांत ‘गुरुकृपायोग’ सर्वश्रेष्‍ठ ।

पुष्पांजली

‘गुरुकृपायोग’ सर्वश्रेष्‍ठच ।
‘भक्‍तीयोगा’ची तान कंठरवापर्यंतच ।
‘ज्ञानयोगा’ची साद आज्ञाचक्रापर्यंतच ।
‘शक्‍तीयोगा’ची धाव गुरुकृपेविना आज्ञाचक्र पार करू शकत नाही ॥ १ ॥

ज्ञान-भक्‍तीच्‍या भावमधुर अशा आर्त सादेच्‍या
मधुर गुंजारवाने ‘सहस्रदल’ कमल उमलते ।
या भक्‍ती-प्रीतीने देव ‘सौरभाचा अमृतकुंभ’ भक्‍ताला चाखवतो ।
तेव्‍हा भक्‍त देवाशी एकरूप होतो ॥ २ ॥

– कृष्‍णपुष्‍प (पुष्‍पांजली, आध्‍यात्मिक पातळी ६० टक्‍के), बेळगाव, (गुरुपौर्णिमा (देवपौर्णिमा) १३.७.२०२२)