हिंदी पाक्षिक ‘सनातन प्रभात’शी संबंधित सेवा करतांना ‘परात्‍पर गुरु डॉ. आठवले समवेत आहेत’, या संदर्भात साधिकेला आलेल्‍या अनुभूती

‘नोव्‍हेंबर २०२१ मध्‍ये सहसाधिका दिवाळीसाठी घरी गेली होती. त्‍या वेळी हिंदी पाक्षिक ‘सनातन प्रभात’शी संबंधित ‘नियोजन, संकलन आणि संरचना करणे अन् पाक्षिक छपाईला पाठवणे’ या सेवा करतांना मला आलेल्‍या अनुभूती पुढे दिल्‍या आहेत.

१. सेवा अल्‍प वेळेत होणे

अ. मी आणि सहसाधिका दोघी मिळून ‘हिंदी पाक्षिक ‘सनातन प्रभात’शी संबंधित सेवा करत असतांना जेवढा वेळ लागायचा, त्‍या तुलनेत मी एकटी असूनही मला सेवांचे सर्व टप्‍पे पूर्ण करायला अल्‍प वेळ लागला.

आ. दिवाळीच्‍या कालावधीत साधक घरी जात असल्‍याने आश्रमस्‍तरावरील सेवाही अधिक होत्‍या. सेवेच्‍या ठिकाणच्‍या अन्‍य सेवा आणि आश्रमसेवा करूनही ‘हिंदी पाक्षिक ‘सनातन प्रभात’शी संबंधित सेवा अल्‍प वेळेत पूर्ण झाल्‍या.

कु. वर्षा जबडे

२. दिवाळीच्‍या कालावधीत सेवा करतांना ‘माझ्‍या हातांच्‍या बोटांना सुगंध येत आहे.’ असे माझ्‍या लक्षात आले.

३. ‘सेवा करतांना परात्‍पर गुरु डॉ. आठवले सूक्ष्मातून माझ्‍या समवेत आहेत आणि तेच माझ्‍याकडून ही सेवा करून घेत आहेत’, असे माझ्‍या लक्षात आले.

४. तेव्‍हा ‘परात्‍पर गुरु डॉक्‍टरांनी माझा कर्तेपणा वाढू दिला नाही’, हे लक्षात येऊन मला त्‍यांच्‍या प्रती कृतज्ञता वाटली.

५. आता सहसाधिका नसली, तरीही माझ्‍याकडून ‘हिंदी पाक्षिक ‘सनातन प्रभात’शी संबंधित सेवा आणि सेवेच्‍या ठिकाणच्‍या अन्‍य सेवा सुरळीत चालू रहातात.

६. ‘हिंदी पाक्षिक ‘सनातन प्रभात’शी संबंधित सेवा करतांना साधिकेला ‘त्रास देण्‍यासाठी अनिष्‍ट शक्‍ती आल्‍या आहेत आणि त्‍या वेळी प.पू. गुरुमाऊली सूक्ष्म रूपाने समवेत असल्‍याने पोशाखाला सुगंध येत आहे’, असे जाणवणे

‘सनातन प्रभात’ नियतकालिकांच्‍या माध्‍यमातून समाजप्रबोधनाचे कार्य होत असल्‍याने ही सेवा करतांना अनिष्‍ट शक्‍ती पुष्‍कळ अडथळे आणतात. वर्ष २०२२ मधील वैकुंठ चतुर्दशीच्‍या आदल्‍या दिवशी रात्री उशिरापर्यंत मी हिंदी पाक्षिक ‘सनातन प्रभात’ची संरचना करत होते.

अ. त्‍या वेळी मी परात्‍पर गुरु डॉक्‍टरांच्‍या अनुसंधानात होते. तेव्‍हा ‘माझ्‍या बाजूला सूक्ष्मातून २ अनिष्‍ट शक्‍ती आल्‍या आहेत’, असे मला जाणवले.

आ. मी त्‍यांच्‍याकडे सहजतेने दुर्लक्ष करून नामजप करत होते. तेव्‍हा माझी भावजागृती होत होती.

इ. त्‍या वेळी माझ्‍या पोषाखाला सुगंध येत होता; पण मला सेवा करतांना त्‍याची फारशी जाणीव नव्‍हती. मी सेवा पूर्ण करून खोलीत गेल्‍यावर माझ्‍या लक्षात आले, ‘अनिष्‍ट शक्‍ती मला त्रास देण्‍यासाठी आल्‍या होत्‍या. त्‍या वेळीप.पू. गुरुमाऊली सूक्ष्म रूपाने समवेत असल्‍याने माझ्‍या पोषाखाला सुगंध येत आहे.’

ई. प.पू. गुरुदेवांनीच माझे त्‍या अनिष्‍ट शक्‍तींपासून रक्षण केले. त्‍यामुळे मी सेवा निर्विघ्‍नपणे करू शकले आणि मला सेवेतून आनंदही मिळाला.

क्षणोक्षणी आपल्‍या बालकांचे रक्षण करणार्‍या परात्‍पर गुरु डॉक्‍टरांच्‍या चरणी मी कोटीशः कृतज्ञता व्‍यक्‍त करते.’

– कु. वर्षा जबडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१९.१२.२०२२)

  • वाईट शक्ती : वातावरणात चांगल्या आणि वाईट शक्ती कार्यरत असतात. चांगल्या शक्ती चांगल्या कार्यासाठी मानवाला साहाय्य करतात, तर वाईट शक्ती त्याला त्रास देतात. पूर्वीच्या काळी ऋषिमुनींच्या यज्ञांत राक्षसांनी विघ्ने आणल्याच्या अनेक कथा वेद-पुराणांत आहेत. ‘अथर्ववेदात अनेक ठिकाणी वाईट शक्ती, उदा. असुर, राक्षस, पिशाच तसेच करणी, भानामती यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी मंत्र दिले आहेत. वाईट शक्तींच्या त्रासांच्या निवारणार्थ विविध आध्यात्मिक उपाय वेदादी धर्मग्रंथांत सांगितले आहेत.
  • आध्यात्मिक त्रास : याचा अर्थ व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने असणे. व्यक्तीमध्ये नकारात्मक स्पंदने ५० टक्के किंवा त्यांहून अधिक प्रमाणात असणे, म्हणजे तीव्र त्रास, नकारात्मक स्पंदने ३० ते ४९ टक्के असणे, म्हणजे मध्यम त्रास, तर ३० टक्क्यांहून अल्प असणे, म्हणजे मंद आध्यात्मिक त्रास असणे होय. आध्यात्मिक त्रास हा प्रारब्ध, पूर्वजांचे त्रास आदी आध्यात्मिक स्तरावरील कारणांमुळे होतो. आध्यात्मिक त्रासाचे निदान संत किंवा सूक्ष्म स्पंदने जाणू शकणारे साधक करू शकतात.
  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे सूक्ष्म. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या सूक्ष्म संवेदना जाणवतात. या सूक्ष्माच्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • सूक्ष्मातील दिसणे, ऐकू येणे इत्यादी (पंच सूक्ष्मज्ञानेंद्रियांनी ज्ञानप्राप्ती होणे) : काही साधकांची अंतर्दृष्टी जागृत होते, म्हणजे त्यांना डोळ्यांना न दिसणारे दिसते, तर काही जणांना सूक्ष्मातील नाद किंवा शब्द ऐकू येतात.
  • या लेखात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या भाव तेथे देव या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक