२१ डिसेंबर : संत सोपानदेव महाराज यांचा समाधीदिन

कोटी कोटी प्रणाम !

संत सोपानदेव महाराज यांचा आज समाधीदिन

संत सोपानदेव महाराज