हिंदु राष्ट्राच्या कार्यातील अन्य महत्त्वाचे उपक्रम !

 • सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टरांच्या जाहीर सभा
 • १ सहस्रांहून अधिक हिंदु राष्ट्र जागृती सभा
 • वृत्तवाहिन्यांवर प्रखरपणे हिंदुत्वाची बाजू मांडणे !
 • राष्ट्र आणि धर्म विषयावरील फलक प्रदर्शने
 • आपत्कालीन साहाय्य प्रशिक्षणवर्ग
 • शौर्य-जागृती अभियान
 • विविध राष्ट्ररक्षण उपक्रम
 • धर्मशिक्षणवर्ग
 • स्वरक्षण प्रशिक्षणवर्ग
 • प्रथमोपचारवर्ग
 • अग्नीशमन प्रशिक्षणवर्ग

हिंदु जनजागृती समितीचे संकेतस्थळ – Hindujagruti.Org