आजच ‘डाऊनलोड’ करा, सनातनचे ‘ई-बूक’ स्वरूपातील ग्रंथ !

१. गुरूंचे महत्व आणि प्रकार (इंग्रजी)
२. स्वभावदोष (षड्रिपू) निर्मूलनाचे महत्त्व आणि गुण-संवर्धन प्रक्रिया (इंग्रजी)
३. नामजपाचे महत्व आणि लाभ (इंग्रजी)
४. अहं निर्मूलनासाठी साधना (इंग्रजी)
५. सण साजरे करण्याच्या योग्य पद्धती आणि त्यांमागील  अध्यात्मशास्त्र (हिंदी)

मार्गिका : Sanatanshop.com/eBooks

लवकरच सनातनचे अन्य ग्रंथही ‘ई-बूक’रूपात उपलब्ध !

(‘ई-बूक’ : एखाद्या पुस्तकाचे ‘डिजिटल’ किंवा ‘इलेक्ट्रॉनिक’ स्वरूपातील रूपांतर !)