हा ‘थडगी जिहाद’ रोखा !

फलक प्रसिद्धीकरता

यमुना खादर भागामध्ये अनधिकृतपणे थडगी उभारण्यात आली आहेत. जेथे एक वीटही बसवणे अवैध आहे, त्या ठिकाणी थोड्या थोड्या अंतरावर विविध थडगी बांधण्यात येऊन मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे.