‘आशीर्वाद’

प.पू. आबा उपाध्ये आणि प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘आशीर्वाद देण्याचे काम माझे; पण तो घेण्यासाठी सक्षम होण्याचे काम तुमचे !’ – प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये यांच्या माध्यमातून) (१८.३.१९९०)