(म्हणे) ‘भारत आता मुसलमानांना स्थान नसलेला देश !’ – मेहबूबा मुफ्ती यांची मुलगी इल्तिजा मुफ्ती