तेलंगण सरकार नाताळसाठी २०० चर्चना प्रत्येकी १ लाख रुपये देणार