ख्रिस्ती यात्रेकरूंच्या आर्थिक साहाय्यतेमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ