गुरुपौर्णिमेला १८ दिवस शिल्लक

प.पू. भक्तराज महाराज

नामावर श्रद्धा ठेवा. नाम हाच तुमचा गुरु आहे. नामच तुम्हाला मार्ग दाखवील ! – संत भक्तराज महाराज