२३ मे : योगतज्ञ प.पू. दादाजी वैशंपायन यांची जयंती

कोटी कोटी प्रणाम !

योगतज्ञ प.पू. दादाजी वैशंपायन यांची जयंती

योगतज्ञ प.पू. दादाजी वैशंपायन