देशातील सर्व मदरसे बंद करा !

फलक प्रसिद्धीकरता

राजस्थानच्या रामगंज येथे महंमद ताहीर या मशिदीच्या मौलवीने मदरशांतील मुलांचे लैंगिक शोषण केल्याने या मुलांनी ताहीर याची गळा दाबून हत्या केली.

याविषयी सविस्तर वृत्त वाचा : https://sanatanprabhat.org/marathi/793379.html