८ एप्रिल : धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचा आज बलीदानदिन

विनम्र अभिवादन !

धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज