२२ एप्रिल (अक्षय्य तृतीया) : सप्तर्षि जीवनाडीपट्टीचे वाचन करणारे पू. डॉ. ॐ उलगनाथन्जी यांचा ७४ वा वाढदिवस !

कोटी कोटी प्रणाम !

२२ एप्रिल (अक्षय्य तृतीया) : सप्तर्षि जीवनाडीपट्टीचे वाचन करणारे पू. डॉ. ॐ उलगनाथन्जी यांचा ७४ वा वाढदिवस !

पू. डॉ. ॐ उलगनाथन्