शिवरात्रीच्‍या रात्री करावयाची यामपूजा

‘शिवरात्रीला रात्रीच्‍या चार प्रहरी चार पूजा कराव्‍यात, असे विधान आहे. त्‍यांना ‘यामपूजा’ म्‍हणतात. प्रत्‍येक यामपूजेत देवाला अभ्‍यंगस्नान घालावे, अनुलेपन करावे, तसेच धोत्रा, आंबा आणि बेल यांची पत्री वहावी. तांदुळाच्‍या पिठाचे २६ दिवे करून त्‍यांनी देवाला ओवाळावे. पूजेच्‍या शेवटी १०८ दिवे दान द्यावे. पहाटे स्नान करून पुनश्‍च शिवपूजा करावी. पारण्‍याला ब्राह्मणभोजन घालावे. आशीर्वाद घेऊन व्रतसमाप्‍ती करावी.

(संदर्भ : सनातनचा ग्रंथ ‘शिवाच्‍या उपासनेमागील शास्‍त्र’)