८ फेब्रुवारी : प.प. श्री लोकनाथतीर्थ स्‍वामी पुण्‍यतिथी

कोटी कोटी प्रणाम !

प.प. श्री लोकनाथतीर्थ स्‍वामी पुण्‍यतिथी

प.प. श्री लोकनाथतीर्थ स्‍वामी