२८ जानेवारी : सनातन आश्रम, देवद येथील सनातनचे ४० वे संत पू. गुरुनाथ दाभोलकर यांचा ८३ वा वाढदिवस

कोटी कोटी प्रणाम !

सनातन आश्रम, देवद येथील सनातनचे ४० वे संत पू. गुरुनाथ दाभोलकर यांचा ८३ वा वाढदिवस

पू. गुरुनाथ दाभोलकर

५ मे २०१४ या दिवशी संतपदी विराजमान