१२ जानेवारी : गोवा येथील सनातनच्‍या २१ व्‍या संत पू. (कै.) श्रीमती सीताबाई मराठे  यांची आज पुण्‍यतिथी

कोटी कोटी प्रणाम !

गोवा येथील सनातनच्‍या २१ व्‍या संत पू. (कै.) श्रीमती सीताबाई मराठे  यांची आज पुण्‍यतिथी

पू. (कै.) श्रीमती सीताबाई मराठे

१४ मे २०१२ या दिवशी संतपदी विराजमान