२ जानेवारी : दासगणू महाराज यांची जयंती

कोटी कोटी प्रणाम !

दासगणू महाराज यांची आज जयंती