१७ नोव्हेंबर : लाला लजपतराय यांचा आज स्मृतीदिन

विनम्र अभिवादन !

लाला लजपतराय यांचा आज स्मृतीदिन

लाला लजपतराय