४ नोव्हेंबर : संत नामदेव महाराज यांची जयंती

कोटी कोटी प्रणाम !

आज संत नामदेव महाराज यांची जयंती

संत नामदेव महाराज