उभा भगवंत सद्गुरु स्वातीताईंच्या रूपात समष्टी तिरी ।

‘सद्गुरु स्वाती खाडये यांनी ३०.३.२०२१ या दिवशी साधकांचा समष्टी सेवेविषयी सत्संग घेतला. त्या वेळी मला भगवंताने पुढील ओळी सुचवल्या, त्या सद्गुरुचरणी अर्पण करते.

सद्गुरु (सुश्री (कु.)) स्वाती खाडये
सौ. सुनीता पंचाक्षरी

सद्गुरु संगे सेवेकरी । चला विहार करूया ।
समष्टी श्री गुरुचरण प्राप्तीचा ध्यास घेऊया ।। १ ।।

ऊठा, ऊठा हो श्री गुरूंचे सेवेकरी ।
असे जरी कठीण काळ कितीही या भूवरी ।
उभा भगवंत सद्गुरु रूपात (टीप १) समष्टी तिरी ।। २ ।।

चारही वर्णांची सेवा करवून घेतसे सत्वरी ।
जागृत हिंदूंना राष्ट्र अन् धर्म यांच्याप्रती कर्तव्य करण्या ।
त्याग करवून घेतसे विविध माध्यमांतूनी ।। ३ ।।

या विहंगम विहारात आनंदून जाती सेवेकरी ।
अखंड जागर करूया समष्टी रूपाचा श्री गुरुकीर्तनी ।
श्री गुरूंचा वरदहस्त अखंड आपल्या मस्तकावरी ।। ४ ।।

सद्गुरुमाऊली स्वातीताई (टीप २) तळमळती ।
सेवेकर्‍यांच्या उद्धारासाठी ।
सेवेकरी सद्गुणांची गुंफण करती, कृतज्ञतेची पुष्पे वाहूनी ।विसावती सद्गुरुचरणी सर्व सेवेकरी ।। ५ ।।

टीप १ आणि २ – सद्गुरु स्वाती खाडये

– सौ. सुनीता पंचाक्षरी, अंबेजोगाई, जिल्हा बीड. (१८.७.२०२१)

या कवितेत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या भाव तेथे देव या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक