१५ ऑक्टोबर : तपोधाम (जिल्हा रत्नागिरी) येथील सनातनच्या ९४ व्या संत पू. (श्रीमती) स्नेहलता शेट्ये यांचा आज ७३ वा वाढदिवस

कोटी कोटी प्रणाम !

तपोधाम (जिल्हा रत्नागिरी) येथील सनातनच्या ९४ व्या संत पू. (श्रीमती) स्नेहलता शेट्ये यांचा आज ७३ वा वाढदिवस

पू. (श्रीमती) स्नेहलता शेट्ये

(२० मे २०१९ या दिवशी संतपदी विराजमान)

साधकांना सूचना : सनातनच्या संतांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी भ्रमणभाष करू नये. मानस नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद मिळवावेत.