रामनाथी (गोवा) येथील सनातनचा आश्रम पाहिल्यावर जिज्ञासूने व्यक्त केलेला अभिप्राय !

१. आश्रम पाहिल्यावर

अ. ‘सनातनचा रामनाथी आश्रम पाहून मनाला प्रसन्न आणि शांत वाटले.

आ. व्यक्ती साधना करून स्वतःच्या व्यक्तीमत्त्वात पालट करू शकते. ‘मनुष्याने साधना केल्यास तो स्वतःसाठी आणि समाजासाठी काहीतरी करू शकतो’, हे शिकायला मिळाले.

२. सूक्ष्म जगताविषयीचे प्रदर्शन पाहून

अ. साधना केल्यामुळे आपल्यावर होणारी अदृश्य आक्रमणे आपल्या लक्षात येतात.

आ. साधना केल्यामुळे आपल्याला दैवी आशीर्वाद प्राप्त होतो.’

– श्री. योगेश श्रीनिवास खंडेलवाल, चाळीसगाव, जि. जळगाव. (१०.११.२०२१)

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे  ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केेलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक