गणेशभक्तांनो, ‘गणपतीला गावी जात आहे’, असे न म्हणता ‘श्री गणेशचतुर्थीसाठी गावी जात आहे’, असा योग्य शब्दप्रयोग करावा !

‘अनेक गणेशभक्त परगावांतून श्री गणेशचतुर्थीसाठी आपल्या गावी जातांना ‘मी गणपतीला किंवा गणपतीसाठी गावी जात आहे’, असे म्हणतात. आपण गणपतीसाठी गावी जात नसतो, तर त्याचे आशीर्वाद घेण्यासाठी जात असतो. गणपतीच्या नावाचा उल्लेख वाक्यात योग्यप्रकारे न केल्यास त्या वाक्याचा चुकीचा अर्थ होतो. त्यामुळे देवतांच्या नावांचा उल्लेख करतांना योग्य ती काळजी घ्यावी. अशा वेळी ‘श्री गणेशचतुर्थीला किंवा गणपतीचे आशीर्वाद घेण्यासाठी गावी जात आहे’, असे म्हणावे.’