वासनांध पाद्र्यांना माजी पोप यांनी पाठीशी घातले, हे जाणा !

फलक प्रसिद्धीकरता

जर्मनीतील एका विधी आस्थापनाने माजी पोप बेनेडिक्ट यांच्यावर लैंगिक शोषणाच्या ४ प्रकरणांत संबंधितांवर योग्य कारवाई न केल्याचा आरोप केला आहे. ही प्रकरणे वर्ष १९७० ते १९८० या काळातील आहेत.