मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांच्या हाती द्या !

फलक प्रसिद्धीकरता

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) येथील श्री षण्गुमुगम्देवी मंदिरातील देवीचे दागिने सरकारच्या त्रावणकोर देवस्वम् मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी चोरल्याचे उघडकीस आले आहे.