अशा आतंकवाद्यांना तात्काळ फाशीची शिक्षा करा !

फलक प्रसिद्धीकरता

मुंबईतील जोगेश्वरी येथून झाकीर नावाच्या आतंकवाद्याला अटक करण्यात आली आहे. मुंबईच्या लोकलगाड्यांवर विषारी वायूच्या साहाय्याने आक्रमण करण्याचा कट झाकीर याने आखल्याची माहिती उघड झाली आहे.