‘सर्वधर्मसमभाव’ म्हणणार्‍यांचा फोलपणा !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

(परात्पर गुरु) डॉ. आठवले

‘ज्यांनी सर्व धर्मांचा अभ्यास काय; पण वाचनही केले नाही, तेच ‘सर्वधर्मसमभाव’ म्हणतात !’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले