वृद्धाश्रमांच्या बांधकामासाठी मंदिरांच्या निधीचा तूर्तास वापर करणार नाही !