पंढरपूर येथील साधक श्री. आप्पासाहेब सांगोलकर यांना ग्रंथ वितरणाची सेवा करतांना शिकायला मिळालेली सूत्रे आणि आलेल्या अनुभूती

परात्पर गुरुदेवांच्या कृपेनेच सनातनचे ग्रंथ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचावेत, यासाठी २०० ते ४७० कि.मी. प्रवास करत होतो. तरी कधी थकवा नाही, भीती ही वाटली नाही.

साधका, आता टाक तू पाऊल हिमतीने पुढे ।

त्रिकालज्ञानी, अलौकिक, अवतारी ।
समर्थ गुरु तुज लाभले ।
साधका, आता टाक तू पाऊल हिमतीने पुढे ॥