२९ मे : सनातनच्या संत पू. कै. (सौ.) सरिता पाळंदे यांची पुण्यतिथी

कोटी कोटी प्रणाम !

पुणे येथील सनातनच्या १०८ व्या संत पू. कै. (सौ.) सरिता पाळंदे यांची आज तिसरी पुण्यतिथी

१२.६.२०२१ या दिवशी संतपदी विराजमान

पू. (श्रीमती) सरिता पाळंदे