नेहमीच्या विकारांवरील प्राथमिक उपचार

१. ताप – सनातन मुस्ता (नागरमोथा) चूर्ण

‘पाव चमचा सनातन मुस्ता (नागरमोथा) चूर्ण अर्धी वाटी गरम पाण्यात मिसळून दिवसातून ३ – ४ वेळा प्यावे. हा उपचार ५ ते ७ दिवस करावा.

२. खोकला – सनातन वासा (अडुळसा) चूर्ण

पाव चमचा वासा (अडुळसा) चूर्ण अर्धा चमचा मधात मिसळून दिवसातून ३ – ४ वेळा चाटून खावे. हा उपचार ७ दिवस करावा.

सूचना

१. औषधांच्या प्रमाणासाठी चहाचा चमचा वापरावा.

२. प्राथमिक उपचार करून गुण न आल्यास वैद्यांचा समादेश घ्यावा.’

– वैद्य मेघराज माधव पराडकर, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२.५.२०२३)