देवा, गळो आता सत्‍वर अहंभाव हा ।

‘मी’, ‘माझे’, ‘मला’ अशा प्रकारच्‍या अहंच्‍या विचारात गुरफटून कृती करणार्‍या माझ्‍या अहंभावी मनाला जाणीव करून देण्‍यासाठी मला काही ओळी सुचल्‍या.

सौ. स्वाती शिंदे

देवानेच दिधला
गुरुसेवेसाठी हा देह ।
मला कशाला हवा त्‍याचा मोह ॥ १ ॥

कार्य देहाचे चालवी तोच ।
तरीही मज वाटे, करते सारे मीच ॥ २ ॥

देव असे प्रीतीचा सागर ।
माझ्‍याकडे मात्र कर्तेपणाचा डोंगर ॥ ३ ॥

देवा, गळो आता सत्‍वर अहंभाव हा ।
शरणागत जिवा चरणी आता घ्‍या ॥ ४ ॥

– सौ. स्‍वाती शिंदे (आध्‍यात्मिक पातळी ६६ टक्‍के), सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (३०.१.२०२२)

  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक