हिंदूंनो, हा धोका लक्षात घ्‍या !

फलक प्रसिद्धीकरता

उदयपूर येथे शिंपी कन्‍हैयालाल यांची दोघा मुसलमानांकडून शिरच्‍छेद करून हत्‍या करण्‍यात आली होती. या हत्‍येसाठी कन्‍हैयालाल यांच्‍या मुसलमान शेजार्‍यांनी त्‍यांची माहिती गोळा करून ती खुन्‍यांना देण्‍यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली.

याविषयीचे अधिकृत वृत्त वाचा : https://sanatanprabhat.org/marathi/654164.html