गुरुदेवांचे स्मरण ।

सर्व साधकांचा आधार असलेले सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले !

एकदा मला आध्यात्मिक त्रास असह्य झाल्यावर मी गुरुदेवांच्या (परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या) चरणी शरण गेलो. त्या वेळी मला प्रथमच पुढील कविता सुचली.

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
श्री. वीरेंद्र मराठे

गुरुदेव तुमचे स्मरण ।
दाविती तुमचे चरण ।
याच चरणांवर येऊदे मरण ।। १ ।।

तुमचे चरण आणि तुमचे स्मरण ।
करती माझ्यातील अहंकाराचे हरण ।
तुम्हीच करता आमचे पालन पोषण ।। २ ।।

भावभक्तीने करीन निर्गुण तत्त्वाचे पूजन ।
उतराई मी होईन अखंड सेवा करून ।
तुमच्याच कृपेने मिळो त्यासाठी स्फुरण ।। ३ ।।

– श्री. वीरेंद्र मराठे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१३.११.२०२०)

येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक