धर्मांध कितीही शिकले, तरी गुन्हेगारी वृत्ती कायम रहाते !

फलक प्रसिद्धीकरता

हमीरपूर (उत्तरप्रदेश) येथील महिला दिवाणी न्यायाधिशांशी गैरवर्तन केल्याच्या प्रकरणी अधिवक्ता महंमद हारून याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्याने न्यायाधिशांविषयी अश्लील विधाने केली होती.