देश रसातळाला जाण्यामागील कारण !

परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

‘प्रथम मोगल, नंतर इंग्रज आणि आता राष्ट्रप्रेम नसलेले विविध राजकीय पक्ष यांच्यामुळे देश रसातळाला गेला आहे.’

– (परात्पर गुरु) डॉ. आठवले