केरळ सरकार मंदिरांच्या परिसरात शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देण्याला दंडनीय गुन्हा ठरवणारा कायदा करणार !