‘एस्.एस्.आर्.एफ्.’चा बालसाधक चि. रेयांश रावत (वय ५ वर्षे) ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळी गाठून जन्म-मृत्यूच्या फेर्‍यांतून मुक्त !

श्रीकृष्णाप्रती निरागस भाव असलेला महर्लाेकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेला चि. रेयांश !

रामनाथी (गोवा) येथील सनातनचा आश्रम पाहिल्यावर जिज्ञासूंनी दिलेला अभिप्राय

आश्रमातून जाण्याची मला इच्छाच होत नव्हती. आश्रम इतका सुंदर आहे की, त्याचे मी शब्दांत वर्णन करू शकत नाही.

‘स्पिरिच्युअल सायन्स रिसर्च फाऊंडेशन (एस्.एस्.आर्.एफ्.)’च्या संकेतस्थळाचे वाचक आणि जिज्ञासू यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण अभिप्राय !

मी या संकेतस्थळाचे वर्णन ‘अध्यात्माविषयी जिज्ञासापूर्ती करणारे, तसेच आध्यात्मिक समस्या आणि त्यांवरील सहजसोपे उपाय यांविषयी मार्गदर्शन करणारे एकमेव स्थान’, असे करीन.