पुणे येथील सनातनच्या ६७ व्या संत पू. (श्रीमती) प्रभा व्यंकटेश मराठेआजी (वय ८४ वर्षे) यांचा साधनाप्रवास !

पू. (श्रीमती) प्रभा व्यंकटेश मराठेआजी यांच्या चरणी सनातन परिवाराकडून कृतज्ञतापूर्वक नमस्कार !

जळगाव येथील ६३ टक्के आध्यात्मिक पातळीचा महर्लोकातून पृथ्वीवर जन्माला आलेला कु. सोहम् उदय बडगुजर (वय ८ वर्षे) याने परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांना लिहिलेले कृतज्ञतापत्र !

प्रत्येक जिवाला साधनेची गोडी लावणारे परात्पर गुरु डॉ. आठवले !