राष्ट्र आणि धर्म यांसाठी ‘सहस्रो डॉक्टर’ हवेत !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

‘आता एकेका रुग्णासाठीचे नव्हे, तर मरणोन्मुख स्थितीतील राष्ट्र आणि धर्म यांसाठी सहस्रो डॉक्टर (आधुनिक वैद्य) हवेत !’

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले