पू. मनीषाताई आहे शुद्ध, सात्त्विक आणि दैवी गुणांचे भांडार ।

‘भोर (पुणे) येथे एका सेवेनिमित्त मला सौ. मनीषा महेश पाठक यांचा सत्संग लाभला. त्या वेळी मला जाणवलेली त्यांची गुणवैशिष्ट्ये कवितेतून व्यक्त करत आहे.

पू. (सौ.) मनीषा पाठक

सर्व साधकांच्या मनातील
जाणून घेई मनीषाताई ।
आम्हाला वाटे जणूकाही आमचीच प्रेमळ आई ।। १ ।।

ताईच्या वाणीतून मिळे साधनेला प्रोत्साहन ।
ताईची सेवा असते विसरून देहभान ।। २ ।।

ताई आहे शुद्ध, सात्त्विक अन् दैवी गुणांचे भांडार ।
ताईची आहे गुरूंवर श्रद्धा अपार ।। ३ ।।

– सौ. पुष्पा महेंद्र अहिरे, भोर, पुणे. (१५.२.२०२३)

सद्गुणांची खाण असणारी पू. मनीषाताई ।

असे सगळ्यांची लाडकी मनीषाताई ।
वय लहान असूनही मोठ्यांनाही आईसारखा आधार देणारी ।। १ ।।

प्रत्येक जिवाला साधनेची ओढ लावणारी ।
प्रेमाने शिस्त समजावून सांगणारी ।। २ ।।

सद्गुणांची खाण असणारी ।
संतांचा प्रत्येक शब्द आज्ञापालन म्हणून स्वीकारणारी ।। ३ ।।

– सौ. प्रीती नीलेश जोशी, लांजा, रत्नागिरी. (१५.२.२०२३)

(‘कविता केलेल्या दिवशी पू. (सौ.) मनीषा पाठक यांना ‘संत’ म्हणून घोषित केलेले नव्हते; म्हणून त्यांचा उल्लेख कवितेत ‘पू. मनीषाताई’, असा केलेला नाही.’ – संकलक)