सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांनी  सांगितल्याप्रमाणे नामजप केल्यावर श्री. कुमार माने, मिरज यांना आलेल्या अनुभूती 

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

१. साधना होत नसल्याने परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांनी सांगितल्याप्रमाणे हिंदु राष्ट्रासाठी नामजप करतांना सहस्रारामध्ये संवेदना जाणवणे

श्री. कुमार माने

‘एकदा मला सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले (परात्पर गुरु डॉ. आठवले) यांचा सत्संग लाभला. त्या वेळी आमच्यात पुढील संभाषण झाले.

मी : माझा त्रास आणि अडचणी पुष्कळ वाढल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे माझी सेवा होत नाही. अडचणी वाढतच आहेत. तेव्हा मी काय करू ?

परात्पर गुरु डॉक्टर : जसे जमेल, तसे करण्याचा प्रयत्न कर.

मी : अडचणी पुष्कळ वाढल्या, तर काय करायचे ?

परात्पर गुरु डॉक्टर : तू हिंदु राष्ट्रासाठी नामजप कर. त्यामुळे तू कुठेही राहून कधीही सेवा करू शकशील आणि तुझी समष्टी सेवाही होईल.

परात्पर गुरु डॉक्टरांच्या सांगण्याप्रमाणे मी हिंदु राष्ट्रासाठी नामजप करण्यास आरंभ केला. हा नामजप चालू केल्यावर माझ्या सहस्रारामध्ये संवेदना जाणवू लागल्या. त्यानंतर काही कालावधीनंतर त्या संवेदना थांबल्या.

२. दुसर्‍या सत्संगाच्या वेळी परात्पर गुरु डॉक्टरांनी आवश्यकता नसल्याने सहस्राराजवळ संवेदना जाणवत नसल्याचे सांगणे

मी : मी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे हिंदु राष्ट्र स्थापनेसाठी नामजप करत आहे. नामजप करत असतांना पूर्वी माझ्या सहस्रारात संवेदना जाणवायच्या; पण आता तसे होत नाही. संवेदना पुन्हा जाणवण्यासाठी मी काय करायला हवे ?

परात्पर गुरु डॉक्टर  (हसत हसत) : अरे, दार उघडण्यासाठी ते वाजवायला लागते. आता तू दार उघडले आहेस. मग आता पुन्हा ते वाजवत का बसला आहेस ? तुझे सहस्रार उघडले आहे. आता त्यातून तुला आवश्यकतेनुसार सात्त्विकता मिळत राहील. त्यामुळे सहस्रारात संवेदना जाणवण्याची काही आवश्यकता नाही.

‘गुरूंच्या आज्ञापालनाने थेट आज्ञाचक्राचा भेद होतो’, असे मी वाचलेले होते. मला ‘प.पू. डॉक्टरांच्या आज्ञेचे पालन केल्याने सहस्रार उघडले’, याची प्रत्यक्ष अनुभूती त्यांच्याच कृपेनेच घेता आली. त्यासाठी मी त्यांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करतो.’

– श्री. कुमार बाळासाहेब माने, मिरज

  • सूक्ष्म : व्यक्तीचे स्थूल म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ आणि त्वचा ही पंचज्ञानेंद्रिये आहेत. ही पंचज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्या पलीकडील म्हणजे  ‘सूक्ष्म’. साधनेत प्रगती केलेल्या काही व्यक्तींना या ‘सूक्ष्म’ संवेदना जाणवतात. या ‘सूक्ष्मा’च्या ज्ञानाविषयी विविध धर्मग्रंथांत उल्लेख आहेत.
  • सूक्ष्मातील दिसणे, ऐकू येणे इत्यादी (पंच सूक्ष्मज्ञानेंद्रियांनी ज्ञानप्राप्ती होणे) : काही साधकांची अंतर्दृष्टी जागृत होते, म्हणजे त्यांना डोळ्यांना न दिसणारे दिसते, तर काही जणांना सूक्ष्मातील नाद किंवा शब्द ऐकू येतात.
  • येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अनुभूती या ‘भाव तेथे देव’ या उक्तीनुसार साधकांच्या वैयक्तिक अनुभूती आहेत. त्या सरसकट सर्वांनाच येतील असे नाही. – संपादक