गुरुपौर्णिमेला ३३ दिवस शिल्लक

मायेतील ब्रह्माची जाणीव करून देणे, हेच गुरूंचे खरे कार्य होय ! – प.पू. भक्तराज महाराज