अशांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी !

फलक प्रसिद्धीकरता

भोपाळ येथील राशीदिया शाळेत २ शिक्षिकांनी विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर काढून स्वतः वर्गातच नमाजपठण केले. या शाळेत प्रत्येक शुक्रवारी विद्यार्थीही नमाजपठण करतात. हे सर्वांना ठाऊक असूनही कुणी त्याला विरोध करत नाहीत.


सविस्तर वृत्त वाचा –

भोपाळमध्ये २ शिक्षिकांकडून वर्गातच नमाजपठण !
https://sanatanprabhat.org/marathi/658298.html