सूक्ष्मातील प्रयोग

येथे दिलेले ‘छायाचित्र अ’ आणि ‘छायाचित्र आ’ यांकडे पाहून मनाला काय जाणवते ? त्याचा अभ्यास करा !

सूक्ष्मातील प्रयोगाचे उत्तर पुढील लिंक वर : https://sanatanprabhat.org/marathi/622339.html